« terug naar vorige pagina

Praktijkassistente

De assistente zorgt ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Om haar taken goed uit te kunnen voeren, zal de assistente aanvullende vragen stellen. U bent vrij om daar wel of geen antwoord op te geven.

Bij veel voorkomende en minder ernstige klachten kan de assistente adviezen en voorlichting geven, zij is hiervoor opgeleid. De assistente heeft net als de huisarts geheimhoudingsplicht.

 

Voor de volgende zaken kunt u, op afspraak, bij haar terecht:

•bloeddruk controle
•wondbehandeling en verwijderen hechtingen
•urineonderzoek, injecties,  audiogram
•oren uitspuiten, uitstrijkjes, wratbehandeling

Indien nodig overlegt de assistente met de huisarts.