Veel gestelde vragen

 • Vragen om reden contact
  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Reguliere huisartsenzorg geen kosten
  Aan de reguliere huisartsenzorg zijn voor u geen kosten verbonden. De zorgverzekeraar betaalt deze kosten voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat.

  Eigen risicio
  Medicatie en aanvullend onderzoek wordt wel vergoed, maar gaat van uw eigen risico. Dit geldt onder andere voor onderzoek van bloed, urine, ontlasting verricht buiten de praktijk.

 • Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is.

  Zelf betalen medische zorg

  Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.

  Welke therapeuten een verwijsbrief?

  Indien u de behandeling vergoed wil krijgen dan is het voor de volgende therapeuten van belang dat u wel een verwijsbrief heeft.

  • mondhygiënist
  • huidtherapeut
  • diëtist
  • ergotherapeut
  • logopedist
  • podotherapeut

  Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 • Geen verwijsbrief nodig voor fysiotherapeut
  Door een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten, De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), heeft u in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut.

  Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven.

  Verwijsbrief van specialist
  Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist.

 • Wat is een medische verklaring?
  Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft of ziek is
  en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan.

  Eigen huisarts geeft geen medische verklaringen af
  Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen te verstrekken over eigen patiënten.

  Afschrift van uw medisch dossier
  Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen.

  Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.

  Wilt u hier meer over weten?
  Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden, op de website van KNMG

 • Ander merk medicijn

  Het kan om verschillende redenen voorkomen dat u medicijnen van een ander merk krijgt voor geschreven. U kunt hierbij denken aan leveringsproblemen van bepaalde merken. Daarnaast heeft de overheid de apothekers verplicht contracten aan te gaan met de zorgverzekeraars. Hierin wordt beschreven welk merk de apotheker mag verstrekken.
  Voor vragen omtrent geleverde medicijnen door de apotheek verwijzen wij u naar de apotheek. Zij kunnen u uitleggen waarom een merk medicijn gewijzigd wordt.

 • Wanneer een medicijnpaspoort?
  Een medicatiepaspoort kan u van pas komen, wanneer u verschillende medicijnen gebruikt en op reis gaat of een specialist gaat bezoeken.

  Wat is een medicijnpaspoort?
  Een medicijnpaspoort is een overzicht van uw medicatie, waarin de werkzame stof en dosering wordt genoemd.

  Waar kan ik terecht voor een medicijnpaspoort?
  U kunt hiervoor terecht bij uw apotheker.

 • Thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis
  Bij thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis is veel mogelijk. U kunt hierbij denken aan bv.:

  • wondverzorging
  • hulp bij wassen
  • hulp bij aankleden
  • toedienen medicatie

  Contact opnemen

  Iedereen kan en moet zelf contact opnemen met een van de verschillende thuiszorgorganisaties aanwezig in de regio voor verpleegkundige- of huishoudelijke hulp.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
  Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet maatschappelijke ondersteuning” (WMO)

  Contact
  U kunt hiervoor contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.