« terug naar vorige pagina

Zorgaanbod

Basiszorgaanbod

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veelvoorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling. Bij klachten waarbij gespecialiseerde hulp noodzakelijk is verwijzen wij door. Bij het verlenen van zorg uit het basisaanbod wordt de zorg zoveel mogelijk vormgegeven conform de huidige vakinhoudelijke richtlijnen zoals onder andere beschreven in de NHG standaarden. Dit basisaanbod sluit volledig aan bij ”aanbod huisartsgeneeskundige zorg” (LHV 2015).

In de avond-, nacht- en weekend kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost in Hoorn. De zorg door de huisartsenpost West-Friesland te Hoorn beperkt zich tot spoedeisende zorg die niet tot de volgende werkdag kan wachten.

 

Aanvullend zorgaanbod

Het aanvullend zorgaanbod van de praktijk is gericht op zoveel mogelijk behandeling en diagnostiek dicht bij huis. Het aanvullend zorgaanbod is tevens gericht op de verschuiving van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg.

Patiënten kunnen bij ons terecht voor de volgende (aanvullend) zorgaanbod:

 • Audiogram afname
 • Corpus alienum verwijderen oog
 • Cyriaxinjecties
 • ECG
 • Geheugentest
 • Katheter-plaatsing
 • Klein chirurgisch ingrepen (verwijderen moedervlekken, fibromen e.d.)
 • Plaatsen van een spiraal of hormoonstaafje
 • Point of care testen; Hb, glucose en urine
 • Spirometrie
 • Spreekuur van POH-ggz
 • Spreekuur van POH-Somatiek;
  • DM2 (Diabetes Mellitus type 2); volledige begeleiding inclusief instellen op insuline
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease); inclusief (vervolg)diagnostiek middels spirometrie
  • Astma; inclusief (vervolg)diagnostiek middels spirometrie
  • CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement)
  • Begeleiding bij stoppen met roken
 • Stikstofbehandeling van wratten en actinische keratose
 • Tapen en zwachtelen
 • Teledermatologie
 • Terminale zorg (indien de situatie het toelaat doen wij dit zoveel mogelijk zelf, ook ’s avonds en in het weekend).
 • Verschonen van een pessarium
 • Vervanging van ziekenhuiszorg (zoals MRSA diagnostiek en toedienen van hormooninjecties e.d.)
 • Wondbehandeling, zowel chronische als acute hechtwonden